Krásné vánoční zvyky a tradice, které by měly znát i vaše děti

Vánoce už nejsou tím, čím bývaly. Období ticha jsme vyměnili za nákupní horečku a opravdové kouzlo svátků umlčeli stresem a materialismem. Vzpomenete si ještě na vánoční zvyky a tradice, jak vám o nich povídali prarodiče?

Jsou velmi rozmanité a liší se podle jednotlivých krajů, ale také domácností a zvyků, které se v rodině dědí po generace. Každý si však připomíná advent. Jedni položením adventního věnce na stůl či pochutnáváním si na čokoládových pralinkách z adventního kalendáře, jiní také dodržováním zvyků a tradic.

  1. listopad: Kateřina

V toto datum nejde jen o to, zda budeme chodit po blátě nebo ledu. V minulosti, ale i v současnosti je zvykem, že Kateřina zavírá muziky, tedy že od tohoto dne se na dobu čtyř týdnů zdržíme svateb, zábav a diskoték.

  1. listopad: Ondřej

Den, který takříkajíc ve velkém odstartuje zvyky. Dívky chodily třást ploty se slovy: „Plotě, plotě, třesu tě, svatý Ondřej, prosím tě, abys mi dal poznat, kdy se budu vdávat!“ Nuže a pak už jen poslouchali, ze které strany a kolikrát zabrechal pes. Stále měl být nastávající a počet zabříchání znamenal počet měsíců.

Za zmínku rozhodně stojí i lití olova. Chlapci i dívky se sešli v domě, posedali si kolem dokola. Uprostřed seděla dívka. Chlapci hřáli olovo na lžičce a přes klíč ho lili do misky s vodou, kterou dívka držela. Podle toho, v jakém tvaru olovo ztuhlo, dívky hádaly budoucnost a spojitost s vyvoleným. Populární mezi dívkami bylo také vaření noků nebo pirohů s lístečky. Do těsta vložili papírek s křestním jménem mládence. Halušky uvařily a jednu s ukrytým jménem si vytáhli.

No a znáte hrníčkové věštění? Že ne? Tak si počkejte na Ondřeje, seberte 4 hrníčky a obraťte je dnem vzhůru. Pod jeden dejte hlínu, pod druhý chléb, pod třetí hřeben a pod poslední prsten. Ostatní, aniž by věděli, co který hrnek skrývá, ať jeden otočí. Naši předkové věřili, že ten, kdo našel hlínu, do roka zemře, chleba značil zbohatnutí, hřeben prorokoval nemoc a prsten svatbu. (V rámci pozitivního myšlení klidně nahraďte hlínu a hřeben za něco jiného.)

Christmas advent wreath with candles
  1. prosinec: Barbora

Dívky dávaly do vázy větvičky z třešně nebo jabloně, natrhané po setmění. Položili je na teplé místo a každý den rosili. Pokud do Vánoc rozkvetly, rodina do roka chystala svatbu.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram