Zahrada nad řekou

Krása okolí zahrady se může stát součástí vašeho soukromého prostoru. Víte jak?

„Vzhledem k pozemku a zemi bylo nejdůležitější zachovat kontakt s řekou a okolím. Dětem jsme dopřáli velkou plochu trávníku, dospělým několik možností posezení, jednak společenské na terase au ohniště, ale i v soukromí za domem.“
Ferdinand Leffler – zahradní ateliér Flera, www.flera.cz

Výhled na řeku Berounku a protější historickou zástavbu není zakryt betonovými ploty nebo výsadbou tují či cypřišů. Naopak, je docela přiznán. Okolní krajina je těžištěm návrhu. Jedinečnost řešení, která respektuje přírodní a historický kontext daného místa, dokáže vytvořit i pověstný genius loci.

zelený trávník
STROMY Z původního porostu zde zůstal statný smrk a zakrslá vrba. Domácí plánují pod smrk umístit přírodní herní prvek ve formě starého kmene.
Návrh založený na komunikaci

Majitelé, mladý manželský pár se dvěma dětmi, mají rádi jednoduchá řešení a minimalistický design. Když finišovali práce na domě, přizvali si zkušené zahradní architekty – Ferdinanda Lefflera a Kateřinu Svobodovou z Flery, ateliéru zahradní architektury. „Domácí měli několik představ a požadavků. Chtěli jednoduchou zahradu s kompaktními výsadbami, velkou travnatou plochou a herními prvky pro děti. Uvědomovali si, co prostor nabízí, a tak k požadavkům patřilo i zachování výhledů. Vyřešit jsme měli i stání pro motorku a možnost parkování auta před vjezdem do garáže,“ vzpomíná Kateřina.

Beautiful panorama of green city park at dawn

hezké bydlení

„Během prací na návrhu pravidelně probíhá interakce mezi zahradními architekty a investorem,“ vysvětluje Ferdinand Leffler. „Dohodneme se i na materiálovém konceptu. V tomto případě jsme zvolili moderní materiály, betonovou dlažbu v kontrastu s masivním dubovým dřevem. Na základě zadání vypracujeme první studii s vizualizacemi, na které majitelé reagují. Podle jejich případné zpětné vazby návrh upravíme. Po odsouhlasení studie se pustíme do tvorby realizační dokumentace. Ta obsahuje detailní technické rozpracování všech navrhovaných prvků a plán vysazování.“

okrasná zahrada
ZA DOMEM jsou v mírně přistíněné části situovány jedlé druhy s převahou drobného ovoce, což je na zahradě s dětmi vždy velké plus.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram